Етапи на строителство

Разрешение за строежм.05.2007 г.
Завършване на обекта с акт образец 15м.08.2008 г.
Удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатациям.11.2008 г.
Сградата е въведена в експлоатация с у-ние за въвеждане в експлоатация№ 98/28.10.2008 г.
 
 
Този сайт е разработен от DREAMmedia.org