"Борса имоти" ЕООД

"БОРСА ИМОТИ" ЕООД е създадено през 2003 г. и е приемник на ЕТ "Михаил Петков" учредено през 1992 г. с предмет на дейност посредническа и консултантска дейност по наемане, арендуване, покупка, продажба, обслужване, управление и поддържане на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, по осъществяване на строителство, по финансиране на проекти, свързани с недвижими имоти, по инвестиране в такива проекти, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

"БОРСА ИМОТИ" ЕООД е най-голямата агенция за недвижими имоти в Северозападна България, която вече 23 години успешно взема участие на пазара на имоти на територията на гр.Враца, Видин и София - посредничество при сделки с недвижима собственост, управление на имоти, приватизационни сделки, строителство, изготвяне и реализация на проекти, свързани с придобиването, изграждането, подобрението, продажбата и отдаването под наем на недвижими имоти.

Фирмата е съучредител на Националното сдружение за недвижими имоти (НСНИ) в България. Участва активно и е член на значими световни организации, свързани с недвижимите имоти като International Real Estate Federation (FIABCI), Central European Real Estate Associations Network (CEREAN). Има награди за принос и сертификати за участие в големи форуми на двете организации.

Екипът на дружеството притежава богат професионален опит в реализирането на приватизационни сделки, организиране на строителна дейност и извършване на подобрения в недвижими имоти, изготвяне на проекти за изграждане на жилищни сгради, водене на преговори и подготовка на всички документи във връзка със сключване на прехвърлителни сделки с недвижими имоти, а също и при извършване на адекватен анализ на пазарните тенденции свързани с недвижими имоти.

 
 
Този сайт е разработен от DREAMmedia.org